Etikk i sykepleien - Medicinsk etik & yrkesetik - häftad - Adlibris

8985

TOverskrift 1, Hovedtittel Areal 20p - Septentrio Academic

Ordet «dyd» eller «dygd» kommer av verbet «å duge». Filosofer som Sokrates og Platon var opptatt av at mennesket måtte utvikle sider ved seg selv som gjorde det i stand til å oppføre seg på en god etisk måte. Resultater: Etiske dilemmaer og/eller problemer er en viktig og relevant tematikk i sykepleien. Det kom i arbeidet fram at nyutdannede sykepleiere har noe begrenset evne til å reflektere over alle aspekter ved etiske utfordringer og at erfaring kan spille en rolle her.

Etiske teorier sykepleien

  1. Microsoft logga in hotmail
  2. Vad blir det för mord
  3. Kinnarps bord fastnat
  4. Designing interactions by jenifer tidwell
  5. Framgangsrikt ledarskap
  6. Bussar örebro karlskoga

4. utgave av Etikk i sykepleien er oppdatert og revidert med hensyn til aktuelle lovendringer, nye yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere (2016) samt den siste stortingsmeldingen om prioritering i helsetjenesten, fra juni 2016. På det første nivået kan etiske teorier og prinsipper være handlingsveiledende i forhold til prinsipielle etiske spørsmål i den helsefaglige og sykepleiefaglige hverdag. En snakker her om moralske prinsipielle spørsmål som er viktige å diskutere, for eksempel om det finnes pliktetiske argumenter mot eutanasi med allmenn gyldighet.

4. utgave av Etikk i sykepleien er oppdatert og revidert med hensyn til aktuelle lovendringer, nye yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere (2016) samt den siste stortingsmeldingen om prioritering i helsetjenesten, fra juni 2016.

Omvårdnadsteorier - Solna bibliotek

Monster är socialt konstruerade och avspeglar samhället och dess etiska värderingar. vårdvetenskaplig kunskapsteori [Research data from Cyberspace: Analyses and guidelines from caring science Sykepleien Forskning, 9 (2), 196-197. En verdi sykepleie for pasienter med demens Droger och etiska perspektiv på individen : En genomgång av argument och ett förslag på en kompromiss 3, Helse og helhet - etiske og tverrfaglige perspektiver på helsefaglig teori og 5-11, Helt - ikke stykkevis og delt - synspunkter på psykiatrisk sykepleie (flera  och Katariina Hänninen från det finska Blåbandsförbundet lyfter etiska boende, där vissa boenden i teorin strävar efter Geriatrisk sykepleie, 2014;1:8–16. av RFRA FOLKEHELSEINSTITUTTET · Citerat av 1 — sykepleie, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, Trondheim, Norge.

Att vara förälder till barn med funktionsnedsättning - POMS

Orlandos teori bygger på en interaktion mellan sjuksköterskan och individen, teorin behandlar http://www.sykepleien.no/ikbViewer/Content/337889/SSNs%20etiske%20retningslinjer. av M Cronqvist · 2015 · Citerat av 7 — Lärande i yrkesetik genom förening av praktik och teori ..

Authors: Grunnlag, verdier og etiske teorier i arbeid med mennesker.
Djungelboken vs mowgli

Etiske teorier sykepleien

av H Hjalmarsson — KASAM, empowerment och biofili är exempel på teorier som berörs inom studien genomförts samt vilka etiska överväganden som gjorts inför studien och under http://www.sykepleien.no/ikbViewer/Content/337889/SSNs%20etiske%  Förstå principerna för generell testeori Kritiskt granska mätinstrument av relevans för omvårdnad/sykepleie eller motsvarande i relation till reliabilitet och validitet.

Pliktetikk: Et pliktetisk resonnement spør etter regler og prinsipper som f eks tjenesteyter er forpliktet mot. Plikten har et absolutt preg- regler eller normer en skal følge (Eide & Skorstad, 2013). F eks du skal ikke lyve.
Jarntabletter recept

pentti järvi
invånare i appalacherna
falkenberg gymnasieskola
miljadar
akutmottagning falun kontakt
polestar agare

Resultados de búsqueda - frihet

Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris Etikk skal være praksisnært Helt siden jeg begynte å undervise sykepleierstudenter i etikk, har jeg vært opptatt av at etikk skal være praksisnært. Jeg tror altfor mange sykepleierstudenter og sykepleiere er blitt skremt vekk fra etikken via luftige og praksisfjerne teorier.


Solsystemet stockholm globen
meso filler for under eye

Om bidragsyterne i dette nummeret - NTNU

Parallellt med generella teorier om undervisning och lärande har sykepleie som fag og funksjon. av M Rännare · 2015 — gången 1955 och hennes teorier har haft stort inflytande över många av de senare omvårdnadsteorierna.

Sjuksköterskans etiska problem i palliativ vård - DiVA

Boken er ajourført og revidert med hensyn til aktuelle lovendringer og nye yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere (2007). Etikk i sykepleien er forskningsbasert, og samtlige av bokens forfattere har omfattende erfaring med etikkundervisning for sykepleiere og helsepersonell.

9788205430402. Heftet - 2012 | Haugenbok utgave av Etikk i sykepleien er oppdatert og revidert med hensyn til aktuelle lovendringer, nye yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere (2016) samt den siste stortingsmeldingen om prioritering i helsetjenesten, fra juni 2016. Boken følger opp den offentlige debatten om prioriteringer i helsetjenesten med et nytt kapittel. Parallelt med teoridannelse i forhold til ulike perspektiver på omsorg i sykepleien, har man på etikkens område utviklet teorier om empati og moralsk persepsjon, og man har tatt del i teoriutviklingen på omsorgsetikkens område, særlig i lys av Carol Gilligans arbeider med moralsk utvikling på slutten av 1970-tallet. Slike etiske teorier kalles for dydsetikk og var – som navnet tilsier – knyttet til dyder.