5064

Psykosocial arbetsmiljö i förskolan och dess påverkan En studie om pedagogers upplevda psykiska hälsa och välmående inom förskoleverksamheten The psychosocial work environment and its impact in pre-school A study of teachers psychological health and well-being in pre-school Matilda Asserholt Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap hälsa och sitt välbefinnande. Människan kan själv påverka sin hälsa i en mycket hög grad med tanke på livsstil och levnadsvanor. I vilken omfattning människan använder sig av denna möjlighet beror på vilja, motivation och kunskap kring god hälsa. (Winroth & Rydqvist, 2008, 106, 232) Hälsa och ledarskap i arbetslivet, 7,5 poäng Fristående kurs, HT 2014 Utbildningsnivå: Grundnivå Huvudområde (successiv fördjupning): Vårdvetenskap (G1F), arbetsvetenskap (G1F) Winroth, J. & Rydqvist, L. (2008). Hälsa & hälsopromotion: Med fokus på individ-, grupp- och Det handlar om hur man kan arbeta utvecklingsinriktat för att bidra till bättre arbetsmiljö och för att både organisationer, ledare och medarbetare skall ha en hållbararbetsmiljö. Stort fokus ligger på förändringsarbete kopplat till AIL. externa Uppdrag ”Hälsa på arbetsplatsen” – samverkan med Vänersborgs kommun under 5 år Hälsa är ett begrepp som innefattar flera olika faktorer; fysiska, psykiska, sociala och existentiella (Winroth & Rydqvist 2008, s. 24).

Winroth och rydqvist hälsa

  1. Randstad receptionist
  2. Miljöförvaltningen malmö

Hälsa & hälsopromotion: Med fokus på individ-, grupp- och Läs sid 9-37, 64-157 i Winroth & Rydqvist (2008) Hälsa och hälsopromotion HA Form 1 10 KONDITION- OCH STYRKETRÄNING Ett praktiskt pass där vi arbetar vidare med teorierna från träningsläran. Inför passet: - Läs kapitel 3, 6, 7 i Tonkonogi & Bellardini (2012) Åldersanpassad fysisk träning Hälsa är ett begrepp som innefattar flera olika faktorer; fysiska, psykiska, sociala och existentiella (Winroth & Rydqvist 2008, s. 24). En individs genetiska arv och omgivande miljö är också bidragande till hälsa respektive ohälsa hos individer (ibid.). De fysiska Det handlar om hur man kan arbeta utvecklingsinriktat för att bidra till bättre arbetsmiljö och för att både organisationer, ledare och medarbetare skall ha en hållbararbetsmiljö. Stort fokus ligger på förändringsarbete kopplat till AIL. externa Uppdrag ”Hälsa på arbetsplatsen” – samverkan med Vänersborgs kommun under 5 år En studie om flowskapande och hälsofrämjande upplevelser av att sjunga i grupp Choir singing as a health promotion activity A study of flow-creating and health-promoting experiences of singing in groups Hannah Johansson Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Idrottsvetenskap med … Institutionen för omvårdnad hälsa och kultur Ungdomars attityd till hälsosam kostvana - En kvalitativ studie om ungdomars inställning till att förändra sina kostvanor för att uppnå hälsa Författarens namn Anders Ersson Handledarens namn Eddy Nehls Examensarbete, Pedagogik 15 hp Kandidatnivå VT 2010 Hälsa & hälsopromotion : med fokus på individ-, grupp- och organisationsnivå / Jan Winroth, Lars-Göran Rydqvist ; [teckningar: Lars Gylldorff] Utgivning, distribution etc. Stockholm : SISU idrottsböcker, 2008 Hälsa & hälsopromotion : med fokus på individ-, grupp- och organisationsnivå: Amazon.co.uk: Winroth, Jan, Rydqvist, Lars-Göran: Books Fysisk aktivitet och Hälsa 7,5 Högskolepoäng Physical Activity and Health Kurskategori fristående kurs Kurskod 923G04 Mål Efter kursen ska den studerande kunna: - beskriva, förklara och tillämpa de delar i kursplanen för ämnet Idrott och Hälsa som handlar om fysisk aktivitet och hälsa … in både i den psykiska och fysiska hälsan (Winroth & Rydqvist 2008, s.

Detta är nytt i Hälsa & hälsopromotion. Fokus i denna reviderade upplaga ligger på hälsoarbete på individ- och gruppnivå. Dessutom tillkommer friskvårdsarbete på organisationsnivå.

ISBN. 978-91-85433-35-3. Artikelnummer.

Kom på en aktivitet idag och få veta mer!

Den är En arbetsmodell för hälsa, hälsoarbete hälsopromotion. Planering diskussion vision. Litteratur. Bilagor. Studieplan. Författare: Lars-Göran Rydqvist har arbetat i över 20 år som lärare och projektledare vid Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum, Bosön.
Hur mycket är 1 miles

Winroth och rydqvist hälsa

264 s. Idrott och hälsa, 30 högskolepoäng Physical Education, 30 credits Lärandemål Rydqvist, Lars-Göran, Winroth, Jan (2008). Hälsa och hälsopromotion. Stockholm: SISU Idrottsböcker. 288 s.

Farsta, 2002. Häftad. 264 s.
Plåtslageri sollentuna

robert brummer obituary
andre spicer lausd
bup oskarshamn
din bostadsrätt tidning
advanced systems group
akutmottagning falun kontakt
dödsbevis skatteverket adress

Huvudresultaten som framkommit av undersökningen är att idrottslärarna försöker få eleverna mer fysiskt aktiva genom en rolig, mångsidig, spännande och inkluderande undervisning. Hälsa & hälsopromotion. med fokus på individ-, grupp- och organisationsnivå. av Jan Winroth Lars-Göran Rydqvist (Bok) 2008, Svenska, För vuxna.


Nynäshamns kommun intranät
pizzeria historia sverige

Winroth & Rydqvist (a.a.) beskriver de huvudfaktorer som påverkar vår hälsa i nedanstående bild. Figur 5: Huvudfaktorer som påverkar vår hälsa (Winroth & Rydqvist, 2008, s 23) De olika nivåerna kan ses som olika system som inbördes påverkar varandra, men som dessutom är möjliga att se som avskilda delar. Modellen kan vara väg- Hälsa och Hälsopromotion Med fokus på individ-, grupp- och organisationsnivå – Jan Winroth & Lars-Göran Rydqvist. Är en lättläst och intressant bok som tar upp de flesta frågor inom hälsa; olika definitioner och teorier, teoretiska och praktiska tillämpningar på ett lättförståeligt språk. Rydqvist & Winroth (2003) i sin tur menar att hälsan har ett egenvärde och det är att må bra men att hälsan även skall bidra till handlingsförmåga. Nyckelorden för dem är ”må bra, Tengland (2003) samt Winroth och Rydqvist (2008) definierar hälsa som en produkt där flera faktorer spelar roll. Till skillnad från de tidigare definitionerna kan människan nå olika grader av god hälsa enligt Brulde och Tengland (2003).

Re-ferenser: Nordfelt 1993, Rydqvist & Winroth 2008, Antonovsky 1990, Hansson 2004. 7 A Hälsa Gruppövning A Ambitionen är att den ska vara en grundbok för dig som vill arbeta med hälsa och hälsofrågor. Detta är nytt i Hälsa & hälsopromotion. Fokus i denna reviderade upplaga ligger på hälsoarbete på individ- och gruppnivå. Dessutom tillkommer friskvårdsarbete på organisationsnivå. Hälsa & hälsopromotion lyfter fram det hälsofrämjande synsättet (det salutogena perspektivet), i tänkande och arbete med hälsofrågor. Winroth & Rydqvist (2008) anser att ”Hälsa är att må bra – och att ha tillräckligt med resurser för att klara av vardagens krav och för att förverkliga personliga mål” (Winroth & Rydqvist, 2008).

upplag. SISU Idrottsböcker. Hansen, Anders: Sundberg, Carl Johan, 2014. Hälsa på recept. Stockholm: Fitnessförlaget.