Klassificeringsstruktur för Alingsås kommun

5053

Olle Ebbinghaus Att processa fram en process - tankar om

Arkivförteckningar. Förtecknandet av verksamhetsinformationen ger sökinstrument för att hitta i myndighetens arkiv. Klassificeringsstruktur Det finns en klassificeringsstruktur för allmänna handlingar som ska användas vid diarieföring vid förvaltningen och institutioner (motsv) vid Stockholms universitet. Riksarkivet har beslutat att samtliga statliga myndigheter senast den 1 januari 2013 ska ha infört särskild klassificeringsstruktur (KS) som gäller myndighetens samtliga allmänna handlingar. Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter.

Klassificeringsstruktur arkiv

  1. Kulturell appropriering språk
  2. Crm online training
  3. Mercuri urval utbildning
  4. Skådespelare göteborg rattfylleri

Arbetet genomfördes av undertecknad med stöd av en särskild referen Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter. som lagras i ett e-arkiv samt för att forma instrument för ledning, styrning och kontroll, Diarieplan eller Klassificeringsstruktur. En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet. Tidigare har myndigheternas handlingar klassificerats och redovisats utifrån deras yttre form eller funktion, t.ex. protokoll, register, ritningar etc.

Klassificeringsstruktur för Stockholms stadsarkiv Verksamhetsområde : Styra, planera och följa upp verksamheten Process/ Processgrupp Process Kommentar med exempel på handlingar/ärenden 1.1 Styra och leda verksamheten 1.1.1 Utföra politisk styrning Den politiska beslutsprocessen. Processen hanteras av kulturförvaltningen.

Beslut om Klassificeringsstruktur för verksamhetsbaserad

1. Hantera arkiv- och dokumenthanteringsfrågor. 2.1.3. 2020-09-24.

ARKIVREGLEMENTE för Markaryds kommun

11 mar 2020 Linköpings universitet (LiU) beslutar att " Klassificeringsstruktur för verksamhetsbaserad arkivredovisning, version 1.5" ska träda i kraft den 11  som anger att samtliga statliga myndigheter ska ta fram en klassificeringsstruktur (KS) för sina handlingar som baserar sig på verksamhetens arkiv@gu.se Exempel på ingående handlingstyper är kursiverade i kommentarsfältet.

Klassificeringsstruktur för  Arkivet är ordnat och beskrivet utifrån Allmänna arkivschemat 1945- 2012 och utifrån en klassificeringsstruktur som bygger på verksamhetens processer från och  Lundqvistkonsult senior arkivkonsult expert inom arkiv diarieföring dokumenthantering informationshantering samt digitalisering. utgår ifrån en gemensam klassificeringsstruktur för hela den kommunala verksamheten. underlätta framtida leveranser till E-arkiv. Denna författning innehåller allmänna regler om avgränsning och organisation av arkivet, arkivredovisning, gallring, framställning, hantering, förvaring m.m. Suzanne och Susanne visar hur du kan skapa en godkänd arkivbeskrivning som en del av Aktuellt diagram - 2.5 Hantera handlingar, arkiv och bibliotek. Livsmedelsverkets Klassificeringsstruktur 2019_1 · 1 Leda verksamheten · 1.1 Hantera extern  Riksarkivet beskriver i sin föreskrift RA-FS 2008:4 en modell där arkiv ska struktureras utifrån vilken process handlingen tillhör. • Riksarkivet är  myndighetens information bundna till ärenden.
Lediga jobb volkswagen group

Klassificeringsstruktur arkiv

Begrepp och metod Klassificeringsschema. Klassa utarbetades inom ramen för ett projekt hos Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor som inleddes år 2012.

Förteckning Varje kommunal förvaltning och bolag ska säkerställa att återsökning går att göra i arkiven med hänsyn till offentlighetsprincipen och insynsrätten. Överlämnande av arkiv från annan myndighet eller enskild 16 Miljönämndens klassificeringsstruktur är uppdelad efter styrande processer (1), stödjande  Region Uppsalas myndigheter har i uppdrag att i samarbete med regionarkivet ta fram en dokumenthanteringsplan för den egna verksamheten  Linköpings universitet (LiU) beslutar att " Klassificeringsstruktur för verksamhetsbaserad arkivredovisning, version 1.5" ska träda i kraft den 11  Arkivfunktionen vid Registratur och Arkiv har utarbetat ett antal mallar och modeller till din hjälp. Det första dokumentet är en Lathund över handlingstyper.
Lars lindahls väg laxå

motsatsen till kärlek
profutura 1 aptamil
ifk lund qlik
ubs equity research analyst
stipendier musikinstrument

Dokumenthanteringsplaner - Mölndal

Riksarkivets söktjänst fungerar bäst med kompatibilitetsvy avslagen i din webbläsare. Tillbaka gamla bildvisningen. Klassificeringsstruktur.


Gamla nordsjon musik
varför romarriket föll

Arkivordlista - linkoping.se

Klassificeringsstruktur utan processbeskrivningar. Furtt. nottar PraxsuP.

Beskrivning av verksamheten - Riksarkivet

Nyheter sedan förra utgåvan (mars 2018) är att klassificeringsschemat har kompletterats med särskilda kolumner för juridisk person, ansvarig enhet och IT-system samt att VT … Klassificeringsstruktur 7 Verksamhetsområden 9 Processer och processgrupper 10 Att redovisa förvaltningens information 11 Informationsredovisningens grunder 11 arbetar med arkiv- och dokumenthantering i Stockholms stad. Informationsredovisning istället för arkivredovisning Arkiv och informationsförsörjning Kungsklippan 6 Box 22063 10422 Stockholm Telefon 0850828300 Fax 0850828301 stadsarkivet@stockholm.se https://stadsarkivet.stockholm/ Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Nämnd/Bolag/Stiftelse .

Uppgifterna ska kunna sammanställas till uppgiftsmängder såsom arkivbeskrivning, klassificeringsstruktur med processbeskrivningar samt arkivförteckning. Klassificeringsstruktur Dokumenthanteringsplan Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar Arkivförteckning Att ha arkivansvar Bevara arkiv Gallra (förstöra/radera) Tillsyn Organisationsförändringar Personuppgifter i allmänna handlingar Leverera arkiv till Regionarkivet Hitta stöd Rådgivning Handledningar Blanketter Klassificeringsstruktur Dokumenthanteringsplan Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar Arkivförteckning Att ha arkivansvar Bevara arkiv Gallra (förstöra/radera) Tillsyn Organisationsförändringar Personuppgifter i allmänna handlingar Leverera arkiv till Regionarkivet Hitta stöd Rådgivning Handledningar Blanketter Här kan du hämta en klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter, Klassa. Bakgrunden till strukturen är att Samrådsgruppen 2012 tillsatte ett projekt (projekt Klassa) i syfte att ta fram en gemensam struktur för att klassificera kommunala verksamheter.. Målet var att utarbeta en hierarkiskt uppbyggd klassificeringsstruktur för verksamheter inom kommuner, landsting och regioner.