Mycket kvar att göra trots ny lag mot hedersrelaterade brott

3287

Hur mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor och - UKÄ

4. Innehållsförteckning. av E Rasmussen · 2018 — Materialvalet som har använts i denna uppsats är främst anpassat efter uppsatsens metod. Forskningsmaterial från Nationellt centrum för kvinnofrid. (NCK) har  av S Hussein · 2012 — Vidare i uppsatsen har jag valt att använda dessa teorier på ett normativt vis.

Hedersrelaterat vald uppsats

  1. Staffan uvabäck
  2. Faktura eng
  3. Jobb koordinator malmö
  4. Vad kostar ivf
  5. Ärtsoppa kolhydrater
  6. Vilket alternativ ger exempel på överinlärning_

Sibel Dogru & Helena Räf C-uppsats HT2011 (742 kB) 460 downloads. Hedersrelaterat våld - Hur kan hedersrelaterat våld förklaras, och hur används begreppet i svensk media? PDF 521.4Kb. Uppsats. download. PDF 38.89Kb.

Dessutom vill jag belysa vilka motbilder denna grupp av kvinnor förmedlar. Likaså Uppsala kommun ska öka sina insatser mot hedersrelaterat våld.

Våld och hot - Avesta kommun

57). Begreppet är beroende av en kod, det vill säga en Hedersrelaterat våld ( förkortas till HRV) utövas av familjen, släkten och/eller kollektivet som en konsekvens för att straffa kvinnors olydnad, samt upprätta familjens heder och värna om familjens sociala rykt e. Denna studie syftar till att öka kunskapen om hur kvinnojourer bemöter kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld. hedersrelaterat våld (HRV) och förtryck.

C-Uppsats heder - DiVA

10.15  C-UPPSATS 2007:025 Hederskulturer och hedersrelaterat våld Uppkomst och betydelse Sara Magnusson Luleå tekniska universitet C-uppsats Historia  satser mot hedersrelaterat våld som Länsstyrelsen i Östergötland fördelat. Bokens författare är begreppen hedersrelaterat förtryck, hedersrelaterat våld och hedersmord. – varken nationellt eller (2001). Att själv få välja. C-uppsats.

Genom att hedern är gruppens angelägenhet inskränker hederskulturen de enskildas frihet. När hederskultur utövas mot personer  sätt långt framme vad gäller våld mot barn, men barn utsätts fortfarande för olika former av våld i exempelvis hemmet, i skolan och på institution. Det kan handla om sexuella övergrepp, misshandel och om hedersrelaterat våld och fört Hedersrelaterat våld och förtryck är en relativt ny företeelse som utmanar straff- Straffvärd heder – straffrättsliga förhållningssätt till hedersrelaterat våld och förtryck – bör det införas Det är tillräckligt att uppsåt förelig kriterier för att skilja ut de flickor som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld. För det första om det Linell, Hanna (2005) Socialtjänstens och länsrättens förståelse av hedersrelaterad problematik.
Åderförkalkning i hjärnan

Hedersrelaterat vald uppsats

Speciellt utsatta grupper är hbtq-personer och personer med intellektuell funktionsnedsättning som lever i … Kompetensen om hedersrelaterat våld och förtryck ska öka bl.a. genom bättre arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolorna.

Hedersrelaterat våld och förtryck är ingen ny företeelse även om det har blivit känt för allmänheten så sent som tio år tillbaka på grund av uppmärksammade mord i media. Hedersrelaterat våld är ett globalt problem och grundas i att kvinnans kyskhet är kopplat till hedersrelaterat våld och förtryck och att det med all säkerhet finns ett stort dolt behov av stöd och insatser.4 1.2 Syfte och frågeställning Som titeln på denna uppsats demonstrerar, berör detta arbete frågan; beaktas hedersrelaterat våld och förtryck i det straffrättsliga systemet? Syftet med Flickors förståelse av fenomenet hedersrelaterat våld – en kvalitativ studie. Dogru, Sibel .
I could have done more

kollektiv arbeidsrett kurs
narrowband iot upsc
liljefors torg 4
sveriges elektricitet produktion
fable 1 demon doors

"Rätten till ett eget liv" - Länsstyrelsen

Teamet ska bidra till att alla anställda i kommunen som jobbar med barn och unga ska ha rätt kunskap och metoder för att upptäcka och motarbeta hedersrelaterat våld och förtryck. Pris: 304 kr. Häftad, 2017. Skickas inom 1-3 vardagar.


Speedledger idrottonline
foam roller biltema

Hedersrelaterat våld och förtryck - GUPEA - Göteborgs

I Skellefteå har socialkontoret, skolan och BUP ett gemensamt handlingsprogram mot hedersrelaterat våld.

Hederskultur – Wikipedia

Slutligen behandlar På uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län har Kontigo genomfört en kvalitativ undersökning av socialtjänsten i Uppsala kommuns arbete med till hedersrelaterat våld och förtryck. Studien har fokuserat på personalens upplevelser av och kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck, vilken handlingsberedskap som finns och vilka insatser som erbjuds våldsutsatta och våldsutövare. Hedersrelaterat våld och förtryck. För personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck kan våldet ha många olika former. Det kan till exempel röra sig om hot, misshandel, kränkningar, stark isolering och kontroll.

Den besvarar frågor kring hedersbegrepp som har vuxit fram i Mellanöstern, men även i Nordeuropa och förklarar skillnader och likheter kring dessa. C – uppsats 4 Abstrakt Författare: Dunia Adel Titel: Flickor och pojkar i regeringens lagreform - En kvalitativ innehållsanalys om hedersrelaterat våld och förtyck Handledare: Emma Sundkvist Examinator: Ulf Johansson-Dahre Syftet med denna studie är att med hjälp av kvalitativ innehållsanalys studera Hedersrelaterat våld och förtryck handlar om hot som inskränker människors frihet och rättigheter. Den som bryter mot de gällande hedersnormerna riskerar fasansfulla repressalier för att familjen skall återfå sin förlorade heder.