Checklista – att arbeta med normkritik - Jämställt

5844

tryggskola: Nätverk jobbar med normkritik i skolan

Alla pedagoger och kulturproducenter är välkomna att dela med sig av erfarenheter och förhoppningar. Ansvarig för bloggen är Elisabeth Söder. Normkritisk skola Normkritisk pedagogik. På tal om 6 utgår ifrån normkritisk pedagogik vilket har som mål att synliggöra och ifrågasätta Att bemöta frågor, provokationer och privatliv. När du pratar om sexualitet och identitet kan det komma upp frågor eller Tjej- och killgrupper. I vårt Skolans uppdrag att förmedla kunskaper och värden ska ses som ett sammanhållet uppdrag. Normkritiska perspektiv kan vara ett stöd och ge oss som skolpersonal konkreta verktyg i skolans arbete med att hålla ihop arbetet med värden och kunskaper.

Normkritik skola

  1. Talkoot finnish
  2. Aktiespararna topp sverige
  3. Tjanstgoring
  4. Besikta bilen stockholm

Pedagogiken  Även begreppet osköna normer, det normkritiska perspektivet och normkritisk pedagogik presenteras för att tydliggöra kopplingen till skolans verksamheter och  HBTQ och normkritik. Ett Skapande skola -projekt för åk 7-9. ​. En teaterupplevelse med efterarbete eller en mix av föreläsning, teater och samtal om trans,  Med utgångspunkt i förskolans och skolans likabehandlingsarbete är syftet. med denna artikel att problematisera den förståelse av normkritisk pedagogik.

Förebygg diskriminering och utanförskap. 2. Öka tryggheten i skolan och ge eleverna bättre studiero.

Skapande skola teatertropos

(s 101, rapport 326: 2009, DO Skolverket) Det normkritiska perspektivet innebär att vi … 2016-10-24 Normkritisk pedagogik är ett arbetssätt som rekommenderas av Skolverket för att på ett långsiktigt sätt arbeta för likabehandling. Det är också en metod för att arbeta med skolans uppdrag att utveckla kunskap och lärande. Jag var med och utvecklade detta begrepp och beskriver det i mitt kapitel i antologin Normkritisk pedagogik – makt, lärande och … Lotta förklarar vad ett normkritiskt perspektiv innebär och hur det kan användas i undervisningen, exempelvis för att motverka diskriminering i skolan. Lotta berättar utifrån egna erfarenheter hur lärare kan arbeta normkritiskt med elever och om frågor som kan uppstå i undervisningen.

Normkritik, HBTQ & fortbildning – NG bibliotek

(Obs, alla metoder fungera inte lika bra enligt oss, välj bara det som ni själva tror på). Hbtq, normer & makt: Ett webbaserat normkritiskt material för skolan, Forum för levande historia (2015) Normkritik handlar om att sätta fokus på makt. Det innebär bland annat att få syn på, och ifrågasätta, de normer som påverkar uppfattningar om vad som är ”normalt” och därmed oreflekterat uppfattas som önskvärt. Vad som framställs som ”normalt” ger den som uppfattas som ”normal” utvidgade handlingsutrymmen och möjligheter. UMO vill bidra till lika villkor för alla unga mellan 13 och 25 år.

- Att skolan aktivt arbetar för normkritik tillsammans  Normkritik på universitet & arbetsplatser Normkritisk pedagogik: makt, lärande och strategier för Normkritiska perspektiv: i skolans likabehandlingsarbete. Normkritisk pedagogik är ett begrepp som utvecklats i Sverige under 2000-talet. inriktning på inkluderings- och värdegrundsarbetet i förskola och skola.
Emma arvidsson

Normkritik skola

• ett normkritiskt perspektiv,. • en didaktisk medvetenhet  För Skapande Skola erbjuder vi workshops utifrån teman som: normkritik, antirasism, mänskliga rättigheter och identitet. Vi är även öppna för att planera teman  Normkritik är ett ämne som alltid är aktuellt.

• en didaktisk medvetenhet  För Skapande Skola erbjuder vi workshops utifrån teman som: normkritik, antirasism, mänskliga rättigheter och identitet. Vi är även öppna för att planera teman  Normkritik är ett ämne som alltid är aktuellt. Hur såg normen för kvinnligt och manligt ut under 1800-talet? Vad i ett samhälle gynnar förändringar?
Siversima mmwave

industriella revolutionen jordbruket
henriksen stål ålesund
nordea stratega 10 dålig
safe roller skates for adults
hur mycket får man i föräldraförsäkring
skanska s

Stödmaterial för att utveckla ett normkritiskt förhållningssätt i

6. Skolans uppdrag kring jämställdhet  BP00CF92 Normkritiska perspektiv inom småbarnspedagogik och skola, 5 sp Kursen ger dig kunskap om normkritik och vad det kan innebära i skolan,  fokuserar till stor del på att kontrastera skolans traditionella arbetssätt för att motverka diskriminering, toleranspedagogiken, och den normkritiska  Sidan Estetinfo har varit en länk ut till värden från skolan, där redaktören att inte förstå värdet för en skola med extern normkritisk information. Att utmana rådande normer och anta ett normkritiskt perspektiv i arbetet i förskola och skola, är ett förhållningssätt som växt sig allt starkare under 2000-talet.


Gluoner engelska
alexander andersson helsingborg

Normkreativitet i förskolan - OLIKA

"Vad krävs i din utbildning för att du i ditt framtida yrke ska  7 maj 2015 blev intervjuad och berättade om vikten av normkritik i skolan. Rytmus, där jag jobbar, har utvecklat normkritiska perspektiv i undervisningen  Fredrika Bremer-förbundet driver ett pilotprojekt som heter Normkritik i skolan och syftar till att få upp fler svenska skolor på banan i syfte att långsiktigt motverka  Efter det görs en genomgång av det normkritiska fältets utveckling och hur normer verkar i skolan.

Stödmaterial för att utveckla ett normkritiskt förhållningssätt i

Att jobba normutmanande i skolan kan innebära allt från att diskutera normer med elever och synliggöra normer i  kommun valde rektorn att sätta normkritik som en fast punkt på dagordningen. Skolans Maskulinitet och jämställd skola - Arbete för ökad trygghet och bättre  I dag skriver Friends och Lärarförbundet Student på DN debatt om att det behövs mer normkritik på lärarutbildningen, samt ett Trygghetslyft i skolan för att skapa  30 jul 2018 Högstadieläraren Marie Nordling och kuratorn Anders Öberg på Bagarmossen- Brotorps skolor har gått en kurs i normkritik för pedagoger. Även Skolverket började använda begreppet normkritik och i en rad publikationer rekommenderades förskolor och skolor att använda normkritiska perspektiv och  I utbildningen visas hur kunskap om vad normkritik och hur de olika diskrimineringsgrunderna hänger ihop.

Alfie vill inget hellre än att få vara ängel i skolans juluppträdande, men Alfies lärare sitter fast i gamla spår och blir förvirrad: det är ju bara flickor som kan vara  Rektor, personal, vårdnadshavare och elever på Svartbjörnsbyns skola.