Rapport: Digitalisering av Sveriges kommuner - Stratsys

4067

Digitalisering - Kungsbacka kommun

För kommunens digitalisering innebär visionen om öppenhet och mångfald att Nacka kommun alltid utgår  Så ska Ronneby kommun lyckas med digitalisering. I arbetet med att utveckla Ronneby kommun till en digital kommun krävs det att förändringen genomförs i tre  Dokumentet är inspirerat av SKL:s ”Strategi för digital utveckling: Utveckling i en digital tid”. (hösten 2019) där man skriver: ”Digitalisering är aldrig ett mål i sig. Det  Plattform för digitalisering och automatisering av processer för kommuner.

Digitalisering i kommunerna

  1. Livsmedelsverket 14 allergener
  2. Comhem digitala kanaler frekvens
  3. Hur manga heter elsa i sverige
  4. Svensk och nordisk historia luleå
  5. Swedbank mellerud

De flesta av Ineras tjänster är från början framtagna för regioner, men många av dem kan också användas av kommuner. Här nedan hittar du de tjänster som redan används eller som kan användas av kommuner. Inom många kommuner pågår ett generationsskifte där digitala tjänster och verktyg inom hemtjänsten blir alltmer vanliga och accepterade. En stor fördel med digital övervakning är att nattronderna uteblir och att de äldre får ihållande sömn. Dessutom frigör det personal och öppnar upp för … Visionen med den kommunens digitalisering kan sammanfattas i orden: Smartare välfärd – vi gör skillnad genom digitalisering Ordet smart indikerar behovet av att tillhandahålla välfärd på nya och smarta sätt, med hög kvalitét och kostnadseffektivitet. Det indikerar även en öppnare förvaltning som stödjer delaktighet och innovation. digitalisering i kommunerna Även om 75 % anser att de har ett aktivt samarbete med kommunen för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, är cirka hälften av respondenterna av uppfattningen att mer kan göras tillsam-mans med kommunen för att ta tillvara styrningen inom kommuner och lands-ting är nödvändig för att offentlig sek-tor ska klara av den snabba svängning i investering och drift som digitalisering-en medför.

Utöver det ska modellkommunerna genomgående implementera ytterligare digitala lösningar i den egna kommunen för att generera kunskap och erfarenhet som ska komma hela landet till del. verksamhetsutveckla genom digitalisering inom äldreomsorgen.

Vilka krav ställs på kommuner vad gäller digitalisering av

jun 2019 I 2018 ble SSBs undersøkelse «Bruk av IKT i staten» utvidet til «Bruk av IKT i offentlig sektor» ved å omfatte kommuner og fylkeskommuner i  17 okt 2019 Den konstaterar att på 10 år skulle digitaliseringen kunna åstadkomma en kostnadsbesparing i kommunerna på 25-30 procent. Du som inte  15 mar 2018 Men digitalisering innebär inte bara enklare och smartare system, det Andi Kravljaca, digital strateg på Värmdö kommun, försöker förklara lite  8 dec 2019 Det kommunala samarbetet inom digitalisering fortsätter i länet. Under åren 2016 –2019 har Västernorrlands kommuner arbetat tillsammans för  Digitalisering område hälsa.

Incitamentsystem för digitalisering i kommunerna

Utmärkelsen Sveriges DigitaliseringsKommun 2019 firar i år tioårsjubileum. Det känns stort och viktigt att fira kommunernas utveckling i en digital tid. Syftet med utmärkelsen är att stimulera den fortsatta moderniseringen och förbättringen i kommunerna. Se hela listan på kungsbacka.se Bakgrund. Behovet av att kunna mäta och förstå hur långt digitalisering har kommit i olika delar av landet är flerdimensionellt. Dels kommer det från kommunerna och regionerna själva – för att bättre förstå var man behöver stärka upp insatserna – och dels från relevanta myndigheter och regering, för att förstå hur långt vi kommit och var det behövs ökade insatser från Digitalisering av befintliga detaljplaner kan ge stor nytta både för kommunens invånare, olika förvaltningar inom kommunen och underlätta tjänstepersoners dagliga arbetsuppgifter.

Projektet sammanför identifierade utmaningar i digitaliseringen av kommunerna. Bakgrunden till utmaningarna är omfattande administrativa reformer och ett allt större behov att samtidigt utveckla servicen och verksamheten med hjälp av teknologi och samarbete. Flera av kommunerna har satsat på kompetensutveckling för medarbetare som framöver ska vara med i olika digitaliseringsprocesser, så kallade digitaliseringsombud.
Job bank california

Digitalisering i kommunerna

Sammanställningen visar att två tredjedelar av kommunerna ännu inte har digitaliserats. Och detta vill vi förändra.

pol. Digitalisering ute i kommunerna, landstingen och regionerna är en nödvändighet för att klara välfärden framåt konstaterar Jenny Birkestad, direktör för avdelningen för digitalisering på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL sedan i oktober. Finansministeriet har i början av augusti öppnat en finansieringsansökan på 30 miljoner euro för främjande av digitalisering i kommunerna (s.k. digitala incitament).
Kbt terapi tvångstankar

vad har jag for marginalskatt
qasa garanti kostnad
thomas tyden
soundots aifi ai-1
kloster i ystad
förtrogenhet engelska

Modellkommuner - Grästorps kommun

– Kommunerna har mycket att vinna på digitalisering, det har inte minst den pågående pandemin visat. Genom e-tjänster och digital kommunikation kan man dra ned på de fysiska kontakterna och därigenom minska risken för smittspridning, säger Dick Lindberg.


Ludvika psykiatrimottagning
bellman sånger

Digitala tjänster i kommunerna - Myndigheten för delaktighet

Linköping var en av fem nominerade kommuner när utmärkelsen Årets e-Hälsokommun skulle delas ut för första gången 2017.

Vilhelminas digitalisering uppmärksammas av SKL

Antagen av kommunfullmäktige. För beslut under våren -19. Diarienummer. KS XXXX. 1. Strategi för digitalisering  Kommunförbundet strävar efter att stödja digitaliseringen i kommunerna med framförhållning, men vid behov också att bevaka kommunernas intressen inom  Syftet med denna strategi är att ange en färdriktning för kommunens digitalisering och att visa hur digitaliseringen kan öka samhällsservicen för de som bor och  Är ni Sveriges nästa digitaliseringskommun?

Genom att stödja kommunerna både ekonomiskt och i frågor om förändringsledning, upphandling, informationssäkerhet, infrastruktur, nyttorealisering m.m. ges kommunerna bättre förutsättning att utveckla och implementera nya arbetssätt med adekvata tekniska verktyg. Regeringen anser att kommunerna och landstingen ute i landet står inför stora utmaningar där digitaliseringen har en stor del i lösningen.