Yttrande till regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen

2476

rnm_rapport_170329.pages

Projektets mål är att unga som varken arbetar eller studerar ska äga sin egen framtid, förbättra sin hälsa och närma sig jobb eller studier. Ann Söderström, sjukvårdsdirektör, VGR 9.45 Övrig information samt föredragningar av styrelseärenden 10.00 Kaffe 10.20 Återrapport och diskussion efter BHU 22 Hemställan om utvecklingsbidrag till Universeum från stiftarna i Stiftelsen Korsvägen (bilaga) (fullmäktigeärende) 13. Delårsbokslut för GR per april 2017 (utskickas 31 Förhoppningsvis är också VGR:s geodata läsbara om över 400 år. Genom Västra Götalandsregionens GIS-nätverk får löpande vi inblick i behov inom GIS/GIT och geodata.

Utvecklingsbidrag vgr

  1. Hur stor andel av trafikolyckorna där 18 - 24-åringar är inblandade är singelolyckor
  2. Internal and external validity

I VGR arbetar vi stenhårt med våra interna dokument men lägger också mycket krut på att få nationellt och internationellt material sökbart utan redaktionell handpåläggning (länkning). Tanken bakom VGR:s utvecklingsblogg Det händer ständigt mycket kring verksamhetsutveckling hos Västra Götalandsregionen, mer än vad vi som är anställda är medvetna om känns det som. Denna blogg är tänkt att till en början guida målgruppen ”såna som oss själva” till vad vi i VGR gör för något, vad som händer och inte minst hur man samverkar med oss. Utvecklingsbidraget syftar till att bidra till bolagets utvecklings- plan 2017-2021 med olika satsningar på bland annat nya lärmiljöer, digitalisering och visualisering. arbete med prioritering av barns psykiska hälsa ligger i linje med VGR:s intentioner. Organisationen uppfyller därför kriterierna för att erhålla organisationsbidrag.

avslutas med ett antal punkter som visar hur VGR prioriterar under  Region Gotland, Region Västra Götaland and Norrbotten County Council.

Kultur - Västra Götalandsregionen

Enligt bidragsbestämmelserna avsätts ca 10% av totala anslaget till projekt/utveckling. Med årets anslag innebär det 996 500 kronor. Projekt-/utvecklingsbidraget skall avse tillfälliga aktiviteter som inte ingår i organisationens löpande verksamhet och som man fått verksamhetsbidrag till. VGR extern avvikelse Author: Goran Barasin Created Date: 12/15/2017 3:14:27 PM 2017-11-22 0286/16 Remiss från VGR - Målbild för stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille 2035 IN Mårten Andersson utvecklingsbidrag IN Göran Olofsson 2017-11-23 0441/17 Svensk-Somaliska Vänföreningen - stickprov 2017 UT Julia Brunngård Haglund Vi vet inte hur mycket medel regionerna bidrar med annat än från VGR och Västernorrland, alltså 300 000 kr.

Skapande skola - Kulturrådet

Projektansvarig Att stötta utvecklingsprojekt är ett av kulturnämndens sätt att stimulera ett vitalt och nytänkande kulturliv i hela regionen. De projekt som får stöd skall liksom övrig regional verksamhet bidra till vidgat deltagande och gynna nyskapande enligt visionen Det goda livet och kulturstrategin ”En mötesplats i världen. Projekten skall också innehålla något eller några av de Region Jönköpings läns webbplats med generell information om regionen, rekrytering, politik, invånardialog och information om regionens utbud och verksamheter. Utvecklingsbidrag för ungdomsverksamhet Kulturbyrå Mark Kulturskolan Instrument För statistiska uppgifter som gäller smittan hänvisar vi till VGR och Socialstyrelsen som redovisar hur läget ser ut nationellt och för landets kommuner och för Marks kommun. av VGR:s sociala investeringsfond, elevhälsan samt Närhälsan. Joel Crawford, medlemscoach och projekt- administratör på Reacta. Joel har under två år utvecklat modellen Hälsoråd tillsammans med elevhälsan på fyra pilotskolor i projektet Unga, Makt och Hälsa.

S&P 500 4,128.80 Looking for the definition of VGR? Find out what is the full meaning of VGR on Abbreviations.com! 'Vector Group, LTD.' is one option -- get in to view more @ The Web's largest and most authoritative acronyms and abbreviations resource. Zapomni si me. Za dostop do strani potrebujete uporabniško ime in geslo. Neavtoriziran dostop do strani ni dovoljen.
Kids songs

Utvecklingsbidrag vgr

Hemställan om utvecklingsbidrag till Universeum från stiftarna i Mellan Västra Götalandsregionen, nedan kallad VGR, och . Utvecklingsbidrag till Universeum från stiftarna i Stiftelsen Korsvägen Samverkansavtal för naturbruksutbildning i Västra Götaland 2019-2022. Knutpunkt Nefertiti - utveckling av arrangörsnätverk inom VGR Orgelinspiration i Västra Götaland West Prides ansökan om utvecklingsbidrag 2017. begränsade utvecklingsbidrag som Kulturrådet har att fördela utifrån förordning utvecklingsbidraget skulle tilldelas Västra Götalandsregionen för att kvoten. Rehabiliteringsgaranti riktlinjer 2013 Mål och målgrupper Regionala medicinska riktlinjer Redovisning Ersättningsmodell Generellt utvecklingsbidrag  De finns även ett utvecklingsbidrag som föreningar kan få för (genom föreningen Västlänk) och VGR startade ett gemensamt arbete i början  Enhetschef, Förvaltningen för kulturutveckling, VGR Projektet, som beviljats utvecklingsbidrag från Kulturrådet, sker i samverkan med  Rättighetsfrågors verksamhet samt allmänt om Västra Götalandsregionen.

I Skåne finns Jämställdhetsstrategin Ett jämställt Skåne som även omfattar delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Målsättningarna i denna utgår från de nationella målen och är framtagen i samråd med myndigheter, kommuner och idéburen sektor i Skåne utifrån de skånska förutsättningarna.
Terminal ring tongue

how do i contact lime
idotea wosnesenskii
caliroots öppettider stockholm
sls helpdesk moe
folkbokforingen 1890
flyttning engelska
sofielund golf

SLUTRAPPORT - Fyrbodals kommunalförbund

Strategins huvudsakliga syfte är att ytterligare stärka Västra Götaland som en attraktiv, ansvarsfull och internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion. Sista dagarna att söka utvecklingsbidrag från VGR. Kulturnämnden stödjer projekt med hög konstnärlig kvalitet, oväntade infallsvinklar och kreativa konstnärliga processer. Och har även som önskemål att projekten minskar diskriminering, bidrar till interkulturell dialog, jämställdhet och samverkar med civilsamhället. I verksamheten ingår de läkemedelsnära produktområdena Diabetes, Inkontinens blås- och tarmdysfunktion, Nutrition och Stomi.


Bilprovningen rissne boka tid
sveriges inflation idag

Kulturrådet utlyser... - Kultur Västra Götalandsregionen

0,00. Figur 2.

JONAS MYRSTRAND CV – STUDIO JOX

Målet med denna sammanställning av stöd och bidrag är att underlätta för alla på kommuner, föreningar, vattenråd  Ansökan om fortsatt utvecklingsbidrag för Gunnebo Slott och Trädgårdar Application received by: Koncernavdelning kultur, Västra Götalandsregionen Granted. Kulturrådet utlyser utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet. Ansökan skickas in mellan 19 feb-19 mars.

utvecklingsbidrag och projektmedel. Utredning-Kulturpolitik-VGR.pdf>. VGR RTP 2004-2007. VGR RUP 2014-2020 i tillväxtområdet tilldelades Hälsans Nya Verktyg utvecklingsbidrag för att utveckla den initiala ansökan vidare. utvecklingsbidrag,. • barnkulturpeng till länets kommuner.