rgiyltqmc - Kulturell sociologi : program, teori och praktik PDF

3919

Sociologi 1-30, Heltid, Campus, SCA101 - Högskolan Väst

I listan här hittar du alla våra fristående kurser och program, både de som ges på engelska och de som ges på svenska. Sociologiprogrammet ger dig kunskap och verktyg för att studera samhället, sociala relationer och människors handlingar. Programmet vänder sig till dig som är intresserad av hur socialt liv kan utformas på olika samhällsnivåer, från övergripande samhällsstrukturer till enskilda individers livsvillkor. Med sociologi som huvudämne lär du dig att kritiskt reflektera kring olika företeelser i samhället och att se sambanden mellan dem, med koppling till det program du läser. Centrala forskningsområden är bland annat frågor om samhällets organisering, politisk och social organisering och social hållbarhet i socio-ekonomiskt utsatta områden. Programmet utgör en kvalificerad påbyggnad och fördjupning inom sociologi som ger dig en bred kompetens.

Sociologi program

  1. Månadskort skånetrafiken 2021
  2. Postnord utlämningsställe sundbyberg
  3. Veterinär ronneby häst
  4. Hebergs aukt
  5. Randstad receptionist
  6. Kirurgiska polikliniken vasa
  7. Bussar örebro karlskoga

Undervisningen i ämnet sociologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om olika samhällsförhållanden och om hur människor formas av och skapar samhällen, kulturer och identiteter. Programmet består av kurser i sociologi 90 hp, nationalekonomi 30 hp och arbetsmarknadskunskap med management 60 hp. Du läser kurser inom arbetsmarknadsekonomi där du lär dig om hur utbud och efterfrågan på arbetskraft fungerar, om arbetslöshet och hur ekonomisk politik inverkar på arbetsmarknadens funktionssätt. Våra kurser och program sträcker sig från grundnivå till avancerad nivå och vi har även forskarutbildning inom ämnet. Under din utbildning i sociologi får du bland annat lära dig att granska och värdera studier och undersökningar samt att själv samla in, sammanställa och analysera information. Sociologiprogrammet fokuserar individ och samhälle, och relationer däremellan; samhällets strukturer och processer, och individens plats i dessa; och tex.

Programmet syftar Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen) Ämnet sociologi behandlar sociala sammanhang och relationen mellan människan och samhället på individ-, grupp- och samhällsnivå. Ämnets syfte.

Drottningens hemlighet - Google böcker, resultat

Du får djupdyka i ett valfritt sociologiskt intresseområde genom ett självständigt arbete. Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Sociologi - Högskolan Dalarna

Högskolan i Halmstad har ett omfattande internationellt utbyte med lärosäten jorden runt. Läs mer om att studera utomlands. Till Högskolan kommer också många Sociologi III. 30 HP. Kursen avser att öka förmågan till självständig analys av sociala företeelser så att den studerande självständigt kan ta del av sociologiska forskningsresultat och på egen hand genomföra sociologiska undersökningar. Behörighetskrav: Sociologi I och Sociologi II eller motsvarande. Antagningspoäng för HT2020. Höstterminen år 2020 hade Sociologiprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 16.90 i urvalsgrupp BI, 16.43 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng. Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Sociologi III 30 HP Kursen avser att öka förmågan till självständig analys av sociala företeelser så att den studerande självständigt kan ta del av sociologiska forskningsresultat och på egen hand genomföra sociologiska undersökningar. Programmet syftar till att utveckla ditt kritiska tänkande, din analysförmåga och förmåga till omvärldsanalys samt fördjupa dina ämneskunskaper i sociologi. Programmet leder till en filosofie masterexamen med huvudområde sociologi (Degree of Master of Science (Two Years), Major: Sociology). Kurserna i sociologi ges på halvfart och omfattar vanligtvis 7,5 hp, förutom uppsatskursen som läses på helfart och omfattar 30 hp. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops och självstudier.
Köpa biljetter sl

Sociologi program

Masterprogrammet i sociologi förbereder för såväl forskarstudier i sociologi som för kvalificerat arbete inom sociologisk utredningsverksamhet och samhällsplanering. Programmet syftar Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen) Ämnet sociologi behandlar sociala sammanhang och relationen mellan människan och samhället på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Programmet vänder sig till dig som är intresserad av hur socialt liv kan utformas på olika samhällsnivåer, från övergripande samhällsstrukturer till enskilda individers livsvillkor. Med sociologi som huvudämne lär du dig att kritiskt reflektera kring olika företeelser i samhället och att se sambanden mellan dem, med koppling till det program du läser. Centrala forskningsområden är bland annat frågor om samhällets organisering, politisk och social organisering och social hållbarhet i socio-ekonomiskt utsatta områden. Programmet utgör en kvalificerad påbyggnad och fördjupning inom sociologi som ger dig en bred kompetens.
Små anspråk

jobb vårdcentral uppsala
landstinget vastra gotaland
furutorpsgatan 71 helsingborg
avgränsningar rapport engelska
biblioteket gubbängen öppettider
eur 21 baby size shoe

Sociologiutbildningar - AllaStudier.se

I ämnet studeras sociala relationer och processer av olika slag - alltifrån globala relationer och historiska samhällsförändringar till människors möten i vardagen och deras sociala positioner och identiteter. Det finns också program, såväl grundläggande som avancerade. Du kan även välja att läsa en socionomutbildning. Det är också vanligt att sociologi ingår i andra program som personalvetarprogrammet, samhällsvetarprogrammet och psykologprogrammet.


Elektro transformer
lallerstedt restaurang kungsholmen

Sociologiprogrammet - Umeå universitet

Sociologiprogrammet ger dig kunskap och verktyg för att studera samhället, sociala relationer och människors handlingar. Programmet vänder sig till dig som är intresserad av hur socialt liv kan utformas på olika samhällsnivåer, från övergripande samhällsstrukturer till enskilda individers livsvillkor. Utbildningen i sociologi på avancerad nivå förbereder för såväl forskarstudier i sociologi som för kvalificerat arbete inom sociologisk utredningsverksamhet och samhällsplanering. Inom ramen för programmet kan du i stor utsträckning själv välja bland de kurser som ingår i utbudet utifrån eget intresse och framtida behov. Kandidatprogrammet i sociologi är en 3-årig utbildning med fokus vid hur vi människor i samspel formar, och formas av, det samhälle vi lever i. Genom programmet får du de verktyg du behöver för att kunna analysera aktuella och viktiga samhälleliga utmaningar som sociala orättvisor, miljö och klimat, globalisering och psykisk ohälsa utifrån dess sociala dimensioner. Masterprogrammet i sociologi förbereder för såväl forskarstudier i sociologi som för kvalificerat arbete inom sociologisk utredningsverksamhet och samhällsplanering.

Sociolog » Yrken » Framtid.se

Programmet vänder sig till dig som är intresserad av hur socialt liv kan utformas på olika samhällsnivåer, från övergripande samhällsstrukturer till enskilda individers livsvillkor. Utbildningen i sociologi på avancerad nivå förbereder för såväl forskarstudier i sociologi som för kvalificerat arbete inom sociologisk utredningsverksamhet och samhällsplanering. Inom ramen för programmet kan du i stor utsträckning själv välja bland de kurser som ingår i utbudet utifrån eget intresse och framtida behov.

Det finns också program, såväl grundläggande som avancerade. Du kan även välja att läsa en socionomutbildning. Det är också vanligt att sociologi ingår i andra program som personalvetarprogrammet, samhällsvetarprogrammet och psykologprogrammet. Sociologi I. 30 HP. Kursen avser att ge grundläggande insikter i hur samhällslivets organisation påverkar olika gruppers livsvillkor. Kursen behandlar exempelvis marginalisering, etnicitet, genus och globalisering. Särskild vikt läggs vid samspel i vardagslivet och arbetslivets sociologi. På programmet Samhällsförändring och social hållbarhet kan du läsa hela termin 5 utomlands eller välja att bara genomföra projektdelen (15hp) av termin 5 utomlands.